Stowarzyszenie Weteranów Działań Poza Granicami RP [Your IP: 54.166.207.223]
SOP
Straż Pożarna
Straż Graniczna
Policja

 • onas

  O nas

 • O Stowarzyszeniu
 • Dzień Weterana
 • Władze Stowarzyszenia
 • Dokumenty do pobrania
 • Kontakt i mapa
 • 

  O NAS


  Funkcjonariusze resortu spraw wewnętrznych od wielu lat biorą udział w misjach pokojowych, stabilizacyjnych, humanitarnych, operacjach zarządzania kryzysowego pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.
  Rozproszeni po kraju i za granicą mamy potrzebę podtrzymania więzi i przyjaźni nawiązanych w służbie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
  Widzimy potrzebę propagowania wśród społeczeństwa tradycji naszej kontrybucji dla światowego pokoju i podtrzymywania pamięci o tych, którzy w imię tego w co wierzyli oddali to co mieli najcenniejszego - życie, a także pomoc tym, którzy utracili zdrowie.

  Czytaj więcej - artykuł Artura Walczuka w Przeglądzie Naukowo-Metodycznym Nr 4-2010 (PDF 1,00 Mb)

  AKTUALNOŚCI


  

  Msza Święta w intencji Weteranów
  swieczka

  Centrum Weterana - w porozumieniu z Ordynariatem Polowym Wojska Polskiego oraz sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej - w dniu 16 października 2018 r. zorganizowało mszę świętą w intencji weteranów, weteranów poszkodowanych, żołnierzy poległych i zmarłych w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa oraz ich rodzin.

  W nastroju zadumy wynikającej ze zbliżającej się uroczystości Święta Zmarłych oddano hołd poległym uczestnikom misji.

  Witający przybyłych ksiądz wymienił nas wśród innych stowarzyszeń…

  Wprowadzenie sztandarów… podkute buty… błysk szabli… przypominało filmowy - królewski pogrzeb Pana Wołodyjowskiego…

  Wśród zapachu mirry i kadzidła słuchałem homilii… było o Żołnierzach Wyklętych… pisanej na nowo historii… a ja…

  …w oczach miałem Naszych Chłopaków, którzy stracili życie, pełniąc służbę w polskich kontyngentach policyjnych.


  Zapaliliśmy pięć świeczek…

  intencje

  Marek, Prezes

  

  Spotkanie gen. insp. dr Jarosława Szymczyka, Komendanta Głównego Policji, z mł. insp. w stanie spocz. Markiem Górnickim, Prezesem Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 października 2018 r.


  Na wstępie spotkania wyjaśniłem ideę projektu WETERANI RP i przekazałem Panu Komendantowi kopię nagrody, jaką Team WETERANI RP uzyskał za zajęcie III miejsca w sztafecie służb mundurowych Ultramaratonu Powstańca na dystansie 63 km.

  Przedstawiłem dokonania Stowarzyszenia, które powstało w dniu 22 września 2017 r., czyli niewiele ponad rok temu. Omówiłem nasz udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Gabinet Komendanta: w turnieju piłki halowej im. Andrzeja Struja, Święcie Policji „na sportowo” na Agrykoli, Lidze Strzeleckiej Funkcjonariuszy, Żołnierzy i Weteranów oraz innych wydarzeniach.

  Omawiając nasze przedsięwzięcia integracyjne - wskazałem na trudności z tym związane, wynikające m. in. z rozproszenia członków Stowarzyszenia po kraju. Jako początek zmian w tym zakresie podałem powstanie koła Stowarzyszenia w Gdańsku i planowanego we Wrocławiu.

  Poruszyłem również temat współpracy Stowarzyszenia z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Kraju, Stowarzyszeniem Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju i Zrzeszeniem Weteranów Działań poza Granicami Państwa.

  Na przykładzie tegorocznych obchodów Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa przedstawiłem moją opinię dot. organizacji święta. Resort obrony narodowej pomija w informacjach speakera udział służb podległych Ministrowi SWiA w misjach pokojowych i zarządzania kryzysowego. Pomimo, iż z „ustawy o weteranach” – wynika możliwość zapraszania na uroczystości, celem uhonorowania, także innych weteranów oprócz odznaczanych, nie jest to praktykowane przez MSWiA. Poinformowałem, że na pismo, które w tej sprawie skierowałem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, nie uzyskałem odpowiedzi.

  Opinie spotkały się ze zrozumieniem - działanie w tym zakresie zostało podjęte w mojej obecności - uzyskałem także zapewnienie poparcia dla działań Stowarzyszenia.


  Marek, Prezes
  Stowarzyszenia Weteranów Działań
  Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej  

  I Edycja Zawodów Strzeleckich o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej
  Dębe, 29 września 2018 r.


  Weterani RP Weterani RP

  Zawody organizowane w celu integracji środowiska Weteranów, doskonalenia umiejętności strzeleckich i propagowania zasady fair play we współzawodnictwie w sportach strzeleckich.  Zawody Strzeleckie o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej odbyły się w dniu 29 września 2018 roku na strzelnicy znajdującej się w Liceum Ogólnokształcącym w Komornicy ul. Nasielska 7, przy zaporze w Dębem, w odległości ok. 25 km od Warszawy.

  Piękna słoneczna pogoda... kameralna "leśna" strzelnica i... do wyboru - zapach prochu lub lasu po deszczu - lubię jedno i drugie. Na łączny wynik składały się punkty uzyskane w dwóch konkurencjach strzeleckich: Nr 1 - statycznym i Nr 2 - szybkim (dystans 25 m.) I. miejsce zajął Kolega Andrzej Idzikowski, II. Prezes Stowarzyszenia i III. Kol. Małgorzata Dąbrowska - otrzymali statuetki. Pozostałym zawodnikom wręczono medale. Dziękuję Kol. Andrzejowi za perfekcyjną realizację przedsięwzięcia - spróbujesz za rok ?
  Organizator - kolega Andrzej Idzikowski tel. 509 931 885
  Serdecznie zapraszamy.

  Informacja własna


  

  10-lecie Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju  Na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju uczestniczyliśmy w dniu 22 września 2018 roku w spotkaniu z okazji 10-lecia działalności Stowarzyszenia. W trakcie spotkania wysłuchano wystąpień honorowych gości i wręczono wyróżnienia. Odbyła się również okolicznościowa konferencja pt. „Szacunek dla rannych weteranów świadectwem patriotyzmu”. Spotkanie zakończył występ artystyczny.


  Marek, Prezes

  

  V Ogólnopolska Liga Strzelecka Funkcjonariuszy, Żołnierzy i Weteranów, II tura – tym razem o Puchar Komendanta Służby Ochrony Państwa


  Liga Strzelecka

  Charytatywna konkurencja strzelecka „Przyjaciół Służb”, z której dochód przeznaczony jest dla Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach…


  W dniu 20 września 2018 roku w godz. 8:00 – 16:00 na strzelnicy kulowej Komendy Głównej Policji przy ul. Iwickiej 14 w Warszawie odbyła się II tura zawodów w ramach „V Ogólnopolskiej Ligi Strzeleckiej Funkcjonariuszy, Żołnierzy i Weteranów o Puchar Komendanta Służby Ochrony Państwa".


  Zawody odbyły się zgodnie z regulaminem strzelań przygotowanym przez Służbę Ochrony Państwa i klasyfikowane są w kategorii indywidualnej OPEN, kategorii kobiet, drużynowej oraz kategorii Weteranów Działań Poza Granicami RP.  Reprezentacja Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej wzięła udział w Lidze Strzeleckiej i charytatywnej konkurencji strzeleckiej „Przyjaciół Służb” - dochód z wpisowego od startujących zawodników przeznaczony został w całości na cele statutowe Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Dla podopiecznych Fundacji zebrano 2010,00 zł.


  Marek, Prezes