Stowarzyszenie Weteranów Działań Poza Granicami RP [Your IP: 3.84.186.122]
SOP
Straż Pożarna
Straż Graniczna
Policja

 • onas

  O nas

 • O Stowarzyszeniu
 • Dzień Weterana
 • Władze Stowarzyszenia
 • Dokumenty do pobrania
 • Kontakt i mapa
 • 

  O NAS


  Funkcjonariusze resortu spraw wewnętrznych od wielu lat biorą udział w misjach pokojowych, stabilizacyjnych, humanitarnych, operacjach zarządzania kryzysowego pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.
  Rozproszeni po kraju i za granicą mamy potrzebę podtrzymania więzi i przyjaźni nawiązanych w służbie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
  Widzimy potrzebę propagowania wśród społeczeństwa tradycji naszej kontrybucji dla światowego pokoju i podtrzymywania pamięci o tych, którzy w imię tego w co wierzyli oddali to co mieli najcenniejszego - życie, a także pomoc tym, którzy utracili zdrowie.

  Czytaj więcej - artykuł Artura Walczuka w Przeglądzie Naukowo-Metodycznym Nr 4-2010 (PDF 1,00 Mb)
  Czytaj więcej - książka Marka Górnickiego pt. Misyjne Wspomnienia - wydanie II rozszerzone 2015 rok (PDF 2,80 Mb)
  Recenzja książki: Misyjne wspomnienia – Marek Górnicki

  AKTUALNOŚCI

  => patrz również posty na Facebook stowarzyszenia 

  Od szczytu Jaworzyny Krynickiej po centralną Polskę - graliśmy dla WOŚP.


  WOŚP 2019
  WOŚP

  Koleżanki i Koledzy Weterani,

  W dniu 13 stycznia 2018 r. zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, w ramach której odbyły się w całej Polsce okolicznościowe przedsięwzięcia. Ja pobiegłem w "Biegu z Sercem Dla WOŚP" na dystansie ok. 2 km, po którym można było wziąć udział w treningu prowadzonym przez Patrycję Bereznowską, wielokrotną mistrzynię świata w biegach 24h, zwyciężczynię 100. komandosa w Lublińcu...
  W ramach projektu WETERANI RP zachęcam Was do brania udziału w takich imprezach i... przesłania mi zdjęć, które opublikujemy na naszym FB i stronie internetowej Stowarzyszenia.

  Z koleżeńskim pozdrowieniem,


  Marek, Prezes

  PS. Przesłanie zdjęcia oznacza zgodę na publikację wizerunku na Fb i www Stowarzyszenia.


  

  Z historią w tle - spotkanie w Bibliotece Publicznej w Skoczowie


  W Bibliotece Publicznej w Skoczowie w dniu 14 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie z sierż. szt. Arturem Walczukiem z Samodzielnego Poddziału Prewencji Policji w Bielsku – Białej. Spotkanie dotyczyło Misji Narodów Zjednoczonych w Liberii (UNMIL), w której Artur uczestniczył dwukrotnie. Prelegent opowiedział o swoim ostatnim pobycie w tym kraju, w takcie którego odpowiadał za szkolenie oraz operacje Oddziałów Zwartych Policji ONZ z Chin i Nigerii.
  Uczestnicy mieli możliwość obejrzeć film z ćwiczenia połączonych oddziałów z Chin i Nigerii przygotowany przez oddział chiński, jak i zobaczyć prezentację dotyczącą ćwiczeń policyjnych oraz codziennej służby i życia w Liberii.
  Warto dodać, że Artur był ostatnim polskim policjantem pełniącym służbę w Liberii do dnia wygaśnięcia mandatu misji, która zakończyła się 30 marca 2018 r. - pełnił więc obowiązki dowódcy Polskiego Kontyngentu Policyjnego.

  W trakcie prezentacji, przywołano postać ŚP. podinsp. Bogdana Laskowskiego - dowódcy pierwszego polskiego kontyngentu policyjnego w Liberii, który w trakcie misji zmarł na malarię.


  Artur Walczuk

  

  21 grudnia - Dzień Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa


  W dniu 21 grudnia obchodzimy Dzień Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa. Relacja Foto poniżej

  Materiał żródłowy MON.GOV.PL


  
  Zarząd Główny Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej na spotkaniu w dniu 14 grudnia 2018 r. zdecydował m.in. o:

  - przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia jednego weterana działań poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
  - obniżeniu od dnia 01 stycznia 2019 r. składki członkowskiej do kwoty 10 złotych, płatnej do 10-go każdego miesiąca. Proszę, o dokonanie stosownych korekt w dyspozycjach Waszych kont bankowych.
  - udziale Stowarzyszenia w przedsięwzięciach sportowych w 2019 r. w tym m.in.: Lidze Strzeleckiej, Turnieju Halowej Piłki Nożnej im. podkom. Andrzeja Struja, Ultramaratonie Powstańca 1944 i nowych planowanych… zawodach siłowo-wytrzymałościowych, biegu z okazji Święta Policji, sztafecie na 100-lecie powstania Policji;
  - poruszono temat procedowania ew. przyjęć w poczet członków wspierających naszego Stowarzyszenia.

  Ponadto, omówiono realizację statutowych celów Stowarzyszenia:
  - popularyzowanie wśród społeczeństwa kontrybucji funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych dla światowego pokoju – Projekt „Z historią w tle” – spotkania z młodzieżą szkół średnich;
  - reprezentowanie i ochrona interesów weteranów – członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, administracyjnych /…/ - brak odp. na list skierowany do ministra swia w sprawie obchodów Dnia Weterana;
  - dyskutowano kwestie organizacyjno - administracyjne, sposoby propagowania Stowarzyszenia i realizacji jego celów.

  Marek, Prezes

  PS. Zachęcam do "śledzenia" Naszych działań na FB Stowarzyszenia i stronie www.

  

  Z historią w tle - spotkanie w CSP w Legionowie


  W dniu 30 listopada 2018 r. - wizyta w CSP w Legionowie z wykładem dot. historii misji pokojowych i zarządzania kryzysowego na kursie dla policjantów przygotowujących się do służby w polskich kontyngentach policyjnych poza granicami RP.


  Marek, Prezes

  

  Z historią w tle - spotkanie z młodzieżą klas policyjnych VII LO w Legnicy


  W dniu 29 listopada 2018 r. na zaproszenie Pani Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy mgr Iwony Gorczycy, w klasach o profilu policyjnym odbyło się spotkanie z podinsp. Marcinem Kurasem, funkcjonariuszem Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu => link do posta na facebookowym koncie szkoły
  Policjant, uczestnik misji Unii Europejskiej w Kosowie (EULEX) oraz misji Unii Europejskiej w Gruzji (EUMM), członek Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami RP (http://www.swmsw.pl/) opowiedział młodzieży o codziennej pracy policjanta oraz o możliwościach rozwoju kariery zawodowej w Policji.
  Uczniowie VII LO mogli posłuchać historii związanych z działaniami polskiej policji na terenach post-konfliktowych oraz zapoznać się z informacją o tym jak naprawdę wygląda życie policjanta na misji.
  Prezentację zakończył pokaz filmu zrealizowanego przez funkcjonariuszy pełniących służbę w ramach 26 rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie, której dowódcą był podinsp. Marcin Kuras.

  Na misję do Kosowa w dniu 3 grudnia 2018 r. wyjeżdża XXIX rotacja JSPP. Jej dowódcą jest również policjant garnizonu dolnośląskiego - mł. insp. Adrian Klejner.


  Informacja własna

  

  Z historią w tle - spotkanie z młodzieżą klas mundurowych w Łomży…


  W dniu 22 listopada 2018 roku Zespół Edukacji i Tradycji Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa wystąpił w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży z prelekcją multimedialną, o udziale żołnierzy polskich w wojskowych misjach zagranicznych. Prelekcję moderował Pan Andrzej Korus – kierownik zespołu. Oprócz historii związanej z polskimi kontyngentami wojskowymi, młodzieży przedstawiono m.in. genezę słowa „weteran” i jego związek z Marszałkiem Piłsudskim. Podczas prelekcji odbywały się konkursy, w których można było wygrać grę planszową pt. Wojsko Polskie – Misje Zagraniczne. Połączono się także z Afganistanem i „na żywo” rozmawiano z ratownikiem medycznym przebywającym w jednej z baz.

  W części dot. udziału Policji w misjach poza granicami kraju wystąpił mł. insp. w stanie spocz. Marek Górnicki.


  Marek, Prezes

  

  Finał V Ogólnopolskiej Ligi Strzeleckiej za nami


  Liga Strzelecka

  W trakcie zawodów odbyła się charytatywna konkurencja strzelecka „Przyjaciół Służb”, z której dochód przeznaczony jest dla Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.
  Wzorem lat ubiegłych, Gabinet Komendanta Głównego Policji wspólnie ze Stołeczną Grupą Wojewódzką Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA zorganizowali trzeci finał tury „V Ogólnopolskiej Ligi Strzeleckiej Funkcjonariuszy, Żołnierzy i Weteranów o Puchar Komendanta Głównego Policji pod Honorowym Patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji”.

  W zawodach swój udział wzięli funkcjonariusze i żołnierze niemal wszystkich formacji. Idea, jaka przyświeca organizatorom przedsięwzięcia to popularyzacja sportu strzeleckiego wśród służb mundurowych, doskonalenie umiejętności strzeleckich funkcjonariuszy, żołnierzy i weteranów, wymiana doświadczeń z zakresu metodyki i kształcenia technik strzeleckich oraz rywalizacja sportowa.

  Zawody trzeciej tury „V Ogólnopolskiej Ligi Strzeleckiej Funkcjonariuszy, Żołnierzy i Weteranów pod Honorowym Patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji” odbyły się 29 listopada 2018r. na strzelnicy Komendy Głównej Policji przy ul. Iwickiej 14 w Warszawie.

  Weterani z naszego Stowarzyszenia nie uplasowali się na miejscach pucharowych, ale... walka była zacięta. Na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach zabrano 2819 złotych.  Marek, Prezes

  

  Msza Święta w intencji Weteranów
  swieczka

  Centrum Weterana - w porozumieniu z Ordynariatem Polowym Wojska Polskiego oraz sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej - w dniu 16 października 2018 r. zorganizowało mszę świętą w intencji weteranów, weteranów poszkodowanych, żołnierzy poległych i zmarłych w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa oraz ich rodzin.

  W nastroju zadumy wynikającej ze zbliżającej się uroczystości Święta Zmarłych oddano hołd poległym uczestnikom misji.

  Witający przybyłych ksiądz wymienił nas wśród innych stowarzyszeń…

  Wprowadzenie sztandarów… podkute buty… błysk szabli… przypominało filmowy - królewski pogrzeb Pana Wołodyjowskiego…

  Wśród zapachu mirry i kadzidła słuchałem homilii… było o Żołnierzach Wyklętych… pisanej na nowo historii… a ja…

  …w oczach miałem Naszych Chłopaków, którzy stracili życie, pełniąc służbę w polskich kontyngentach policyjnych.


  Zapaliliśmy pięć świeczek…

  intencje

  Marek, Prezes

  

  Spotkanie gen. insp. dr Jarosława Szymczyka, Komendanta Głównego Policji, z mł. insp. w stanie spocz. Markiem Górnickim, Prezesem Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 października 2018 r.


  Na wstępie spotkania wyjaśniłem ideę projektu WETERANI RP i przekazałem Panu Komendantowi kopię nagrody, jaką Team WETERANI RP uzyskał za zajęcie III miejsca w sztafecie służb mundurowych Ultramaratonu Powstańca na dystansie 63 km.

  Przedstawiłem dokonania Stowarzyszenia, które powstało w dniu 22 września 2017 r., czyli niewiele ponad rok temu. Omówiłem nasz udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Gabinet Komendanta: w turnieju piłki halowej im. Andrzeja Struja, Święcie Policji „na sportowo” na Agrykoli, Lidze Strzeleckiej Funkcjonariuszy, Żołnierzy i Weteranów oraz innych wydarzeniach.

  Omawiając nasze przedsięwzięcia integracyjne - wskazałem na trudności z tym związane, wynikające m. in. z rozproszenia członków Stowarzyszenia po kraju. Jako początek zmian w tym zakresie podałem powstanie koła Stowarzyszenia w Gdańsku i planowanego we Wrocławiu.

  Poruszyłem również temat współpracy Stowarzyszenia z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Kraju, Stowarzyszeniem Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju i Zrzeszeniem Weteranów Działań poza Granicami Państwa.

  Na przykładzie tegorocznych obchodów Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa przedstawiłem moją opinię dot. organizacji święta. Resort obrony narodowej pomija w informacjach speakera udział służb podległych Ministrowi SWiA w misjach pokojowych i zarządzania kryzysowego. Pomimo, iż z „ustawy o weteranach” – wynika możliwość zapraszania na uroczystości, celem uhonorowania, także innych weteranów oprócz odznaczanych, nie jest to praktykowane przez MSWiA. Poinformowałem, że na pismo, które w tej sprawie skierowałem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, nie uzyskałem odpowiedzi.

  Opinie spotkały się ze zrozumieniem - działanie w tym zakresie zostało podjęte w mojej obecności - uzyskałem także zapewnienie poparcia dla działań Stowarzyszenia.


  Marek, Prezes
  Stowarzyszenia Weteranów Działań
  Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej  

  I Edycja Zawodów Strzeleckich o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej
  Dębe, 29 września 2018 r.


  Weterani RP Weterani RP

  Zawody organizowane w celu integracji środowiska Weteranów, doskonalenia umiejętności strzeleckich i propagowania zasady fair play we współzawodnictwie w sportach strzeleckich.  Zawody Strzeleckie o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej odbyły się w dniu 29 września 2018 roku na strzelnicy znajdującej się w Liceum Ogólnokształcącym w Komornicy ul. Nasielska 7, przy zaporze w Dębem, w odległości ok. 25 km od Warszawy.

  Piękna słoneczna pogoda... kameralna "leśna" strzelnica i... do wyboru - zapach prochu lub lasu po deszczu - lubię jedno i drugie. Na łączny wynik składały się punkty uzyskane w dwóch konkurencjach strzeleckich: Nr 1 - statycznym i Nr 2 - szybkim (dystans 25 m.) I. miejsce zajął Kolega Andrzej Idzikowski, II. Prezes Stowarzyszenia i III. Kol. Małgorzata Dąbrowska - otrzymali statuetki. Pozostałym zawodnikom wręczono medale. Dziękuję Kol. Andrzejowi za perfekcyjną realizację przedsięwzięcia - spróbujesz za rok ?
  Organizator - kolega Andrzej Idzikowski tel. 509 931 885
  Serdecznie zapraszamy.

  Informacja własna